Kurumsal vergi danışmanlığı

 • Bireysel vergi danışmanlığı 
 • Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler
 • Vergi anlaşmaları 
 • Amaca yönelik yeni mali sistemin kurulması
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik destek hizmetlerini vermek
 • Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetleri vermek
 • Yerli ve yabancı her tür şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek ve danışmanlık hizmetleri
 • Teşvik ve Devlet destek uygulama konusunda verilen hizmetler
 • Tüm mali plan ve operasyonların vergi boyutunun irdelenmesi 
 • Optimum vergi amaçlı yönlendirme 
 • Mevzuat bilgi akışının sağlanması ve sürekli revizyonu
 • Vergi incelemeleri sırasında verilen danışmanlıklar 
 • Vergi incelemeleri sonrasında izlenecek yol ve alınacak kararlar konusunda verilen hizmetler 
 • Uzlaşma sırasında ve dava aşamasında verilen hizmetler 
 • Vergi beyanname ve yasal yükümlülüklerin hazırlanması, hesaplanması ve raporlaması 
 • Temel Türk Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 • Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi 
 • Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi 
 • İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık 
 • Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık 
 • Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayri maddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
 • Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde davaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi 
 • Transfer fiyatlandırması ilişkili kuruluş işlemleri analizi 
 • Transfer fiyatlandırması fiyat karşılaştırmaları 
 • Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi
 • Çok uluslu/yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri  

 

İletişim Formu

Talebinizi gönderin, uzman danışman sizi arasın.

Doğrulama Kodu

Ada Bağımsız Denetim A.Ş.

Neden Ada Bağımsız Denetim?

20 Yıllık Deneyimimiz ve çalışkan denetim kadromuz ile Bağımsız Denetim, Halka Arz, Finansal Danışmanlık, Müşavirlik ve Eğitim hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız.

0216 661 10 69 info@adadenetim.com; farukulusoy@gmail.com